is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden tuberkelbacillen hun ziektemakende werking verloren.

Conclusie. Bij een vergelijkend onderzoek van Purifier en Union betreffende de desinfecteerende werking op organismen van de resistentie van bacillus coli communis is Union gebleken in belangrijke mate achtertestaan bij Purifier.

In zwakkere concentratie dan 1 u/0 mag ook Purifier

niet worden toegepast.

Voor het vernietigen van meer resistente organismen, zooals tuberkelbacillen, zijn geen van beide middelen in 1 °/0 oplossingen geschikt.

4. HET QUARANTAINE-STATION OP POELOE BERHALLA.

Zoolang over het quarantaine-station, door de Plantersvereeniging eenige jaren geleden aan het Gouvernement aangeboden, de onderhandelingen nog steeds gaande zijn, en de bouw dus niet aanstaande genoemd kan worden, geeft de immigratie vooral van Chineezen uit een hygiënisch

oogpunt groote zorgen.

Door Kuenen is in zijn jaarverslag over 1907 aan de hand van de ervaringen der laatste jaren uiteengezet, tot welke gedragslijn men met betrekking tot cholera reeds gekomen is. Men houdt de immigranten, afkomstig van een schip, dat op de reis cholera-gevallen aan boord heeft gehad, niet meer bij elkander in de groote koelieloodsen te Me'dan, doch verdeelt hen na isolatie der verdachte zieken in het hospitaal, zoo spoedig mogelijk over de ondernemingen, waar zij op de braakliggende velden in ledige koeliewoningen of niet in gebruik zijnde droogschuren worden geïsoleerd.

In 1906 kwamen in de aldus geïsoleerde groepen van een koelieschip te zaïnen een 20 tal gevallen van cholera voor, terwijl in 1901, toen men hen in de groote hongs te Medan had vastgehouden, 145 van 650 overleden.