is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig ontwikkeling van hydropericard, dat sterk wisselt, geen andere symptomen van beri beri.

5. Onder k. h. gebruik hartdilatatie en geruischen zonder hydropericard. Na ophouden met k. h- ontwikkeling van hydropericard, dat sterk wisselt. Geen andere symptomen van beri beri behalve dat de kniereflex niet altijd is op te wekken,

\A. Waarschijnlijk reeds bij den aanvang hydropericard; dit bleef bestaan onder k. h. gebruik, verdween na staking k. h- Geen andere verschijnselen van b. b.

17. Onder k h. gebruik ontwikkelde zich spoedig hydropericard, dat ook na ophouden met k- h- een tijdlang bleef bestaan. Het was vrij stationair ruim vier maand aanwezig en verdween toen. Van andere verschijnselen van beri beri alleen in het allerlaatst een spoor oedeem en meestal afwezigheid van kniereflex.

27. Onder k. h- gebruik ontwikkelde zich sterk hydropericard, dat nog matig was toen met k. h. werd opgehouden. Pat- was oude beriberilijder, bij wien na ophouden met k. h weer paralysen optraden, die onder gebruik van decoct van k h. weer verdwenen.

33. Onder gebruik van k. h. ontwikkelde zich hydropericard, dat na ophouden met k. h- bleef bestaan en na Vs jaar nog aanwezig was- Behalve bij eerste onderzoek was de kniereflex steeds afwezig; bij het allerlaatste onderzoek bestond een spoor oedeem; overigens geen teekenen van beri beri.

38. Onder k. h. gebruik ontwikkelde zich matig hydropericard, dat na ophouden met k. h vrij spoedig verdween- Pat. had beri beri; de sterke verlammingen gingen onder k. h: terug, kwamen na staking weer en genazen weer onder decoct- Ook vertoonde pat. langen tijd hartverschijnselen (wisselende dilatatie, wisselend versterkte 2e puim.).

51. Onder k. h- gebruik ontwikkelde zich matig hydropericard, dat na staking van k-h. langzaam terugging. Pat vertoonde van den aanvang af hartsymptomen (dilatatie naar rechts, wisselend versterkte 2e puim.) en spoor oedeem. Na staking k. h- ontwikkeling paresen,