is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastige temperatuur op 56° gebracht en daarna in de ijskist bij ongeveer 8° bewaard, tot zij gebruikt moesten worden. Gewoonlijk werden de extracten twee dagen te voren, het antiserum en het complement daags te voren gereed gemaakt.

Tot haemolytisch systeem diende zooals gewoonlijk schapenbloedlichaampjes in 0,9% keukenzoutoplossing, geïnactiveerd serum van voorbehandeld konijn, en caviabloedserum, terwijl de gebruikelijke techniek werd toegepast. In de protocollen zijn de aanteekeningen omtrent de voor de proeven gebruikte dieren en de resultaten medegedeeld.

Evenmin als dit bij beri-beri het geval was, gelukte het ons in het bloedserum van herstellende hanen antistoffen, of in de verschillende orgaan-extracten van nog zieke hanen antigeen aan te toonen. Wij meenen dat de uitslag van dit onderzoek mag aangemerkt worden als een nieuw punt van overeenkomst tusschen deze beide ziekten.

Staat.