is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadere onderzoekingen, zooals die ook reeds zijn gedaan door Dr. Kuenen, (') hebben geleerd, dat het hier evenwel niet noodig is om de glycerinevaccine zoo lang te bewaren als in Europa, ten einde haar voor het practisch gebruik voldoende te depureeren.

Het lag voor de hand om te denken, dat door de hier heerschende hooge temperatuur het depureeren bij bewaren buiten een ijskist veel sneller zou gaan dan in Europa, iets wat door genomen proefnemingen volkomen is bevestigd.

Herhaalde proeven toonden aan, dat de duur van de verzending in de meeste gevallen reeds voldoende is om het bacterie-gehalte zoo belangrijk te verminderen, dat de vaccine voor het pratisch gebruik voldoende is gezuiverd. Slechts dan, wanneer de vaccinepulpa toevalligerwijze sterk met sporenhoudende bacteriën, hoorende tot de subtilis-en mesentericus-groepen was verontreinigd, duurde het depuratie-proces, zooals trouwens verwacht kon worden, veel langer.

Als voorbeeld van de snelle vermindering van het bacteriegehalte, kunnen de volgende proeven dienen.

(') Geneeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indië Deel XLVIII pag 245.

STAAT