is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw reeds dagen in partu lag. Of in casu de opgaven onjuist zijn, heb ik wegens tijdgebrek niet kunnen uitmaken). Twee jaar geleden zou Dr. van Buuren bij deze vrouw, forcipaal een kind geëxtraheerd hebben, dat levenloos ter wereld kwam. Dit resultaat deed echtgenoot besluiten, ditmaal geen Eur. hulp in te roepen, in de hoop, dat zijn Jav. doekoen hem aan een levend kind zou helpen. Helaas, ten koste van het leven, thans ook van de moeder, dat vermoedelijk te redden zou geweest zijn; immers bij inwendig onderzoek werd volkomen ontsluiting en een reeds ingedaalden schedel gevonden. Uitwendig wegens lijkstijfheid niets door te voelen.

70. Mbok Sairan, desa Kraton. 7. IX. 08.

Volgens rapport van den ass. wedono, is op dezen datum, des namidags 1 uur mbok Sairan van een levenden zoon bevallen, doch zij zelve binnen het uur daarna gestorven, omdat de placenta niet geboren werd.

71. Mbok Baisa, desa Njawangan, IVpara. 9. IX. 08. Ruptura uteri.

Bij aankomst sinds 15 uur in partu. Vrouw eenigszins gecollabeerd. Kleine, weeke, frequente pols. Geen eigenlijke weeën, doch voortdurende pijn en aanhoudend kreunen; frequente, oppervlakkige ademhaling, waaraan ook de buikwand deelneemt in zooverre n.1-, dat bij elke ademhaling een verschuiving plaats heeft tusschen den voorsten buikwand en hetgeen daaronder ligt (vermoedelijk het kind), waardoor het luisteren naar de harttonen zeer bemoeilijkt wordt; deze worden niet gehoord.

Een omschreven weerstand links (vermoedelijk de gecontraheerde uterus).

Een en ander echter moeilijk door te voelen, daar de buik hard en pijnlijk is. Inwendig onderzoek: volkomen ontsluiting, schedelinden bekkeningang en daarnaast rechts het rechter handje en voorarm ingedaald. Het terugschuiven van het handje gaat opvallend gemakkelijk. Forcipale extractie van een dood kind. In de pijn en het kreunen komt niet de minste verandering. Uterus stijgt tot boven den navel, doch loopt naar beneden smal uit, zooals een leege uterus. Er is matige bloeding naar buiten. Inwendig onderzoek: In onderste uterussegment aan de voorzijde een breede dwarsverloopende scheur, waar doorheen de placenta in de vrije buikholte is uitgeweken. Placenta wordt door de scheur heen geëxtraheerd. Tamponnade. Thans houdt het pijnlijke kreunen op. Patiënte braakt eenmaal- Pols is intusschen slechter geworden. In den loop van den dag komt bericht van overlijden.