is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door we niet in staat zijn virus-emulsies te maken van een bepaalde sterkte. We moeten dan ook onze toevlucht nemen tot virus-fixe-hersenen, waarvan we aannemen, dat het virus hierin na den dood vrij wel gelijkmatig is verdeeld '). Bovendien heeft het virus fixe van eenzelfde Instituut steeds een ± constant incubatiestaduim, dus waarschijnlijk ook een gelijke virulentie.

Van virus-fixe-hersenen wordt nu een zoo homogeen mogelijke emulsie gemaakt van 1 :100 physiol. keukenzoutopl., die gefiltreerd wordt door papier. Deze homogeniteit is eene vereischte, daar men anders in de emulsie grovere partikels aantreft, waarop het serum veel moeilijker kan inwerken: neutraliseert toch 1 dl. serum b.v. 1 dl. virusfixe-emulsie, gefiltreerd door papier, dan zijn 30 dln. van dat serum nog niet in staat 1 dl. derzelfde virus-fixe-emulsie, die niet door papier is gefiltreerd, onwerkzaam te maken (Kraus, Heller).

Deze emulsie nu wordt in verschillende verhoudingen met het te onderzoeken serum vermengd; de mengsels worden ± 24 uur in de ijskist geplaatst, om het serum-tijd te geven op het virus in te werken, waarna bij proefdieren een bepaalde hoeveelheid (0,2 cc.) intracerebraal wordt ingespoten. Men vindt dan, dat 1 dl. serum b.v. 1, 2, 3 deelen virusfixe-emulsie neutraliseert, en zegt dan, dat de titer van 't serum is respect. '/i> V2» Va-

Eigenaardig is, dat het serum alleen werkt in zeer bepaalde enge grenzen, analoog aan het anticholeraserum (Pfeiffer), het serum tegen varkensepticaemie (Bruck) en andere bactericide sera. Zoo neutraliseerde eén deel serum van Marie wel '/2 dl. virus-fixe-emulsie, niet '/3 dl, deels '/4 dl en weer wel '/s dl.

Hiermede stemmen onze proeven overeen. Een door

*) Frosch in Kolle en Wassermann. Handbuch der Pathog. mikroörg. Erganz. band 2es Heft.