is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT van 21 gevallen van bacillaire dysenterie in Deli aangebracht uit Java, Januari-April 1909.

Naam van Aankomst Koelies

het Schip. Belawan. HosP,taaL met bac- Aanmerkingen.

dys.

Reynst. : 1 Januari. Deli-Mij. Vrouw. Overleden; sectie;Shigabacil in

Medan. ontlasting en post mortem.

Rum- 19 Januari. Senembah- Man. Overleden; sectie; agglutinatie

phius. Mij. ShiSa 1 ;50, later 1:100 en

J 1:150.

Perbaoen- Man. Agglutinatie Shiga 1:1000, Flex-

gan. ner 1:500, later 1:100.

Man. Overleden.

Man. Overleden.

Medan-Ta- Vrouw.

bak-Mij.

Vrouw.

Rum- 2 Februari. Medan-Ta- Vrouw. Agglutinatie Shiga 1:250, Flex-

phius.j bak-Mij. ner 1:500-

Vrouw.

Rum- 3 Maart. Medan-Ta- Vrouw. Shiga 1:100.

phius.1 bak-Mij.

Vrouw.

Vrouw.

Rum- 13 April. Deli-Mij. Vrouw. Shigabacil in ontlasting, phius. Medan.

Man. Shigabacil in ontlasting.

Man. Shigabacil in ontlasting, bovendien amoeben.

Man. Shigabacil in ontlasting. Agglutinatie Shiga negatief, Flexner 1:25. x)

Man. Agglutinatie Shiga negatief, Flex-

Q ner 1:100. >)

enemoah. Vrouw. Typhusbacillen in ontlasting; ag-

M'J- glutinatie Shiga negatief,Flexner 1:100. !)

Man.

Man. Agglut. Shiga neg. Flexner 1:25.

| Man. Agglut. Shiga neg. Flexner 1:50.')

') Deze agglutinatieproeven betreffen nog slechts het begin van de ziekte.

31