is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar toch- werd ook hier op klinische symptomen de diagnose lepra gesteld. Het bleek daarbij, dat de diagnose, door de bevolking gesteld, door het bacteriologisch en klinisch onderzoek slechts hoogst zelden niet bevestigd werd. Door verslaggever wordt er op attent gemaakt, dat vooral bij lepra nervosum zoo vaak het onderzoek op leprabacillen negatief is, en hij neemt aan als algemeen resultaat zijner onderzoekingen, dat t. n. t. het bacteriologisch onderzoek bij lepra staat beneden het klinische.

Het bacteriologisch onderzoek was van het neusslijmvlies: in 13 gevallen van lepra nervosum, bij 1 geval positief, bij 12 gevallen negatief.

in 33 gevallen van lepra tuberosum, bij 33 gevallen positief. „ 2 „ „ „ maculosum, bij 2 gevallen negatief. Tezamen van 48 gevallen bij 34 positief en bij 14 negatief, van oor- en andere knobbels:

in 1 geval van lepra nervosum bij 1 geval negatief. „12 gevallen „ tuberosum bij 11 gevallen positief, bij

1 geval negatief.

Totaal in 13 gevallen bij 11 gevallen positief, bij 2 gevallen negatief.

van u 1 c e ra:

van 5 gevallen lepra nervosum bij 5 gevallen negatief.

„ 7 „ tuberosum bij 5 gevallen positief en bij

2 gevallen negatief.

Totaal 12 gevallen; bij 5 gevallen positief, bij 7 gevallen negatief.

Zenuwlepra duurt, zegt verslaggever, vaak zeer lang, tubereuze lepra duurt korter.

Dysenterie kwam nu en dan sporadisch voor; 26 personen werden ermede in 't hospitaal verpleegd. Oogziekten komen betrekkelijk weinig voor, zoodat de plaatsing hier van een doekoen mata overbodig geacht wordt. Huidziekten kwamen zeer veel voor, vooral tinea imbricata en herpes tonsurans, terwijl framboesia als alge-