is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, daar nog geen telling weer heeft plaats gehad en het cijfer dus opgegeven zou moeten worden gelijk aan dat van het vorige jaar. De regenval bedroeg 2432 m.M. in 129 regendagen. In November werd ter hoofdplaats opengesteld de waterleiding der Aer-brissih-Maatschappij, waarbij waren aangesloten alle voorname gebouwen, hospitalen, scholen en meest alle particuliere woningen. Groote invloed op den algemeenen gezondheidstoestand, vooral tijdens het heerschen van besmettelijke ziekten, wordt hiervan terecht verwacht. Het tot nog toe gebruikte artesische Belawanwater wordt echter ook nog geroemd. De afvoer van afval en faecaliën ter hoofdplaats laat nog te wenschen over.

De algemeene gezondheidstoestand was vooral in den drogen tijd minder gunstig. Veel gevallen van bronchitis, kinkhoest, oogontstekingen, keelaandoeningen en vrij kwaadaardige mazelen kwamen voor. In de maanden Maart en April werd het voorkomen van eene kwaardaardige ziekte gerapporteerd op de Karohoogvlakte, waaraan vrij veel lijders zouden sterven. Bij onderzoek bleek dit een ernstige maze 1 en-epidemie te zijn.

Typhus kwam vrij veel voor; onder Inlanders verliep ze meest goedaardig, onder Europeanen kwamen enkele snel doodelijk verloopende gevallen voor.

Malaria kwam in 't laatst van het jaar meer dan vroeger voor, maar verliep meest goedaardig. De pernicieuse gevallen waren geïmporteerd van Laboean, Belawan of andere kuststreken.

Diphterie werd in één geval geconstateerd bij een kind van 2 jaar. Het verliep lethaal (na tracheotomie).

Pokken zijn zeer zeldzaam en dan nog steeds door immigranten geimporteerd. Verslaggever meldt een geval van pokken in de tweede week der ziekte, aangebracht tegelijk met 800 Javaansche contractanten per s. s. Pahud.

Daar het Bestuur hiervan te laat werd kennis gegeven,