is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tourneé in Daja werd van de op verschillende plaatsen gehouden poliklinieken vrij veel gebruik gemaakt.

Meulaboeh. Bevolkingssterkte ter hoofdplaats: 3 Europeanen, 800 Atjehers en 200 Chineezen en vreemde Oosterlingen. De regenval was 3435 m. M. Het klimaat wordt beschreven als dat van een warm strandklimaat met vaak koele nachten.

De algemeene gezondheidstoestand was vrij gunstig, ofschoon nog altijd veel malaria hier voorkomt. In l/3 dier gevallen werden tropica-parasieten, in ± 2/3 tertiaanparasieten geconstateerd. Quartaanparasieten zijn hier hoogst zeldzaam, terwijl slechts in 4 gevallen halve manen werden gevonden. Het drinkwater is gewoonlijk putwater. Beri-beri werd bij één gevangene geconstateerd, die direkt naar zijn kampong werd teruggezonden. Lepra werd in één geval (microscopisch) geconstateerd. Pokken kwamen in twee gevallen voor. (Ze waren afkomstig uit streken, waar nog niet wordt ingeënt). De polikliniek werd bezocht door 580 personen, waarvan 53°/o aan huidziekten, 17°/0 aan oogaandoeningen en 12°/0 aan malaria leden. In het civiele ziekengesticht (een apart gebouwtje) werden dat jaar 19 lijders verpleegd, w. o. 2 Atjehers met schot-, 7 met klewangwonden.

Tapa Toean. De bevolkingssterkte wordt hier bij raming opgegeven n. 1. ter hoofdplaats ± 1800, in de geheele onderafdeeling ± 40000. Wat betreft den algemeenen gezondheidstoestand, staan geen gegevens ten dienste. Het aantal bezoeken aan de polikliniek is langzaam stijgende en bedroeg dit jaar 430. Meestal was het voor malaria en h u i dz i ekte, dat hulp gevraagd werd. 21 Gewonden, w. o. zware klewanghouwen, kwamen onder behandeling. Melding wordt gemaakt van het bezoek aan Si Maloer na de vloedgolf in Januari. Van de overgeblevenen waren enkelen zwaar gewond en werden ter behandeling naar Tapa Toean medegenomen. Ook wordt van hier melding gemaakt van succesvolle behan-