is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54°/0 voor zwelling van milt en lever en versterkte hartsactie moest worden afgekeurd.

Bij een onderzoek der leerlingen van de Europeesche school bleken van de 40, 14 te lijden aan licht trachoom. Alle lijders werden onder behandeling genomen. Kinkhoest kwam het geheele jaar door voor. Ulcera en huidziekten kwamen veel onder behandeling. Op de polikliniek werden behandeld 1103, in de gevangenis 184 personen. Onder deze laatsten waren 6 beri-beri-lijders, waarvan 2 stierven, 't Vorige jaar waren er 86 met 23 sterfgevallen. Aan het geregeld gebruik van katjang hidjoe (prophylactisch 2 X 's weeks) wordt door verslaggever dit succes toegeschreven. In de militaire ziekenzaal werden opgenomen:

46 vrije lieden (op eigen voeding) (waarvan 6 overleden) met 1106 verpleegdagen = gemiddeld 3 per dag.

28 pradjoerits (waarvan 2 overleden) met 493 verpleegdagen = gemiddeld 1 per dag.

65 gevangenen (waarvan 2 overleden) met 1800 verpleegdagen = gemiddeld 5 per dag.

Totaal 139 lijders met 3399 verpleegdagen gemiddeld 9 per dag.

Een civiele ziekeninrichting is hier niet.

RESIDENTIE BALI EN LOMBOK.

De gezondheidstoestand was over 't algemeen gunstig. In de afdeeling Boeleleng en ook op de havenplaatsen Laboean Hadji en Tandjong Loear kwam vrij veel koorts voor. Mazelen en waterpokken kwamen sporadisch voor over de geheele residentie. Bijzondere melding wordt gemaakt van het uitbreken van beri-beri ter hoofdplaats in de kampongs en in de gevangenis. (In 6 jaar zou aldaar geen beri-beri voorgekomen zijn). De ziekte zou inge-