is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over eene op cholera gelijkende ziekte in Deli, ')

DOOR

I)r. J. J. van LOOM HM.

(Mededeeling uit het Pathologisch Laboratorium te Medan (Deli) 1909 No. 3).

M. H.

Het is U bekend, dat in het einde van het jaar 1906 het Gewest met cholera is besmet; dat de ziekte het gansche jaar 1907 heeft voortgeduurd, en eerst in het voorjaar 1908 tot staan is gekomen.

20 April 1908 werd voor de laatste maal de aanwezigheid van cholera-vibrionen in faeces door het Pathologisch Laboratorium vastgesteld 2).

In den loop van de 14 maanden, die sinds dit laatste cholerageval zijn verloopen, heeft het Pathologisch Laboratorium telkens en telkens weer ontlasting ter onderzoek ontvangen, afkomstig van patienten bij wie de klinische verschijnselen geheel met die van cholera overeenkwamen. De meesten van U hebben zulke sporadische choleragevallen onder uwe behandeling gehad en ware het bacteriologisch onderzoek niet negatief uitgevallen, gij zoudt hen ook als cholera ter kennis van de autoriteiten hebben gebracht.

*) Voordracht gehouden in den Geneeskundigen Kring te Medan, 17 Juni 1909.

3) Zie Kuenen ; Jaarverslag en Mededeelingen uit het Pathologisch Laboratorium te Medan, 1907 en van Loghem, Jaarverslag 1908.