is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te onderzoeken en deelde mij de volgende gegevens omtrent de patiente mede:

„De lijderes is in 1882 in Indië aangekomen, verbleef te Soerakarta tot 1888, daarna naar Banjoemas tot 1889, vervolgens naar Meester-Cornelis tot 1896. In 1891 de eerste koortsaanval: intermitteerend en gedurende 3 weken; daarvoor door den behandelend geneesheer 15 chininepillen daags gegeven, doch zonder veel merkbaar resultaat, daar die koorts ondanks de chinine toch drie weken aanhield; na den aanval herpes labialis. Deze aanval begon 's namiddags om ± 6 uur plotseling met duizeligheid, koude rillingen, hevige hartkloppingen, hoofdpijn, braken.

Een jaar daarna (1892) weer een paar dergelijke aanvallen, die ook ± drie weken duurden. Ook deze begonnen met dezelfde verschijnselen; het koortsverloop zoude naar patiente's mededeeling intermitteerend zijn geweest; chininetherapie ook thans zonder resultaat.

Van 1892 tot 1896 nog een paar aanvallen, die evenwel niet zoo hevig waren als de vorige. Van 1896 tot 1898 in Nederland; daar steeds gezond gebleven, behoudens veel last van hoofdpijn. Gedurende 1898-1900 te Poerwakarta. Daar in laatstgenoemd jaar eene hevige influenza met onregelmatig koortsverloop; patiente geeft ten minste aan, dat zij heel duidelijk verschil waarnam met het koortsverloop der vorige aanvallen. Bij dien influenza-aanval heftige neuralgische pijnen in de linker aangezichtshelft. Verder werd door den behandelend geneesheer eene lichte hartaandoening (hartgeruischen) geconstateerd, die evenwel na ± 10 dagen van volkomen rust voor genezen werd verklaard.

Die influenza-aanval begon met eenige prodromen: hoofdpijn, braken en algemeen onwelzijn; geen koude rillingen.

Van 1900-1903 te Lawang. Ook hier in de linker aangezichtshelft hevige aanvallen van neuralgische pijnen, die na ± '/2 jaar verdwenen. In 1902 weer een koortsaanval van ± 3 dagen; de koorts kwam's namiddags tegen ± 5 uur