is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer Nijland deelt mede, dat hij bezig is antidysenterie-serum te bereiden met een stam, verkregen van Dr. Lim te Semarang, door een bok te immuniseeren, welke poging met succes bekroond is.

Daarna bespreekt hij de differentiaaldiagnose tusschen varicellen en variola. Hij heeft in de buurt van Batavia lijders aan „pokken" bezocht en het virus onderzocht door middel van corneaalenting bij konijnen. Echter viel deze enting negaitef uit; Guarnierische lichaampjes werden niet gevonden.

Bij den eersten patiënt kreeg spreker den indruk van varicellen: genezen pustels naast nieuw opgekomen puisten zonder „Dellen", die vloeistof bevatten als bij varicellen.

Bij den 2den patiënt was een zeer sterk exantheem* de meeste pustels weer zonder Delle; toch pleitte het aspect voor variola; patiënt was relatief weinig ziek.

Bij een 3den patiënt trof hij een stadium suppurationis aan. Met het virus van alle drie patiënten werden kalveren geënt. Van den 2den patiënt waren van alle scarificatie's

slechts 4 pokpuistjes opgekomen.

Spreker wijst er op, dat in deze gevallen de differentiaaldiagnose tusschen pokken en varicellen niet eenvoudig was. Men had misschien met een zwaren vorm van varicellen te doen. Bij vele andere patiënten werden ook bullae gevonden, maar slechts éénmaal het suppuratie-stadium. De mortaliteit was zeer gering.

Gewone vergadering op den 21en October des avonds ten 9 ure in leeraarskamer der STOVIA.

In afwijking der gewoonte geeft de Voorzitter aan den Heer Grijns gelegenheid om, voorafgaande aan de huishoudelijke besprekingen, zijn demonstratie te houden van culturen van cholera-bacillen enz.

De Heer Grijns bespreekt le de wenschelijkheid om bij