is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychischer Reiz auslösen kann, dafür hat man im Erroten das einfachste Beispiel. Man errinnere, dass Sympathikusfasern fast netzförmig die 4 grossen Arteriën der Thyreoïdea aus dem Ganglion cervicale supremum median. von der Carotis communis begleiten, und dass sie viele Gangliën enthalten".

Verder veronderstelt Ohlemann dan een dysthyreoidismus door deze sympathicus-prikkeling. Terecht voert m. 1. Nolen tegen zulk eene onderstelling aan, dat men bij patienten een morbus Basedowi kan opwekken met schildklierpraeparaten; dus met normale schildklierproducten. Deze zouden dan sympathicus-prikkeling veroorzaken, en deze laatste wederom hyperthyreoïdie, enz.

Kiewiet de Jonge is lang niet overtuigd van de veelvuldige samenhang van malaria en neuritis. (Geneesk. Tijdschr. voor Ned.-lndië deel XL1X afl. 2 3); en hij erkent de mogelijkheid van combinatie van malaria met beri-beri. Het is niet uitgesloten, dat in mijn geval het begin van eene polyneuritis bestond (neuralgiforme pijnen, verhoogde reflexen, Chvostek). Maar het bestaan. van beri-beri mag ik beslist ontkennen, na het snelle en volledige verdwijnen der verschijnselen na het gebruik van chinine. Bovendien komt in deze streek geen beri-beri voor.

In eene wetenschappelijke mededeeling in het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 1908 II No. 1, lees ik eene publicatie van Lancereaux, aangaande eene behandelingsmethode van lijders aan morbus Basedowi. Hij en Panlesco gaven hunne patiënten zeer langen tijd, 's avonds tijdens den maaltijd 2 a 3 maal een dosis van 500 mgr. sulfas chinine met tusschenruimte van een kwartier. Na korter of langer tijd verdwenen bij hunne patiënten alle symptomen. Lancereaux gelooft, dat het goede gevolg van het regelmatig chinine-gebruik verklaard moet worden uit de vaatvernauwende werking op de bloedvaten van het hoofd, waar-