is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent den gezondheidstoestand der pradjoerits valt te vermelden, dat zich onder hen vele en vrij zware gevallen van malaria voordeden; 25 werden in het Militair hospitaal opgenomen.

Ook onder de gevangenen ter plaatse kwam veel malaria voor; 85 moesten in het militair hospitaal opgenomen worden.

Beri-beri is in de gevangenis niet voorgekomen, hetgeen

des te meer frappeert, als men in aanmerking neemt, dat onder de dwangarbeiders in de gevangenis veel gewezen beri-berilijders waren, die anders nog al neiging hebben tot recidief. Verslaggever meent, dat er in de gevangenis factoren aanwezig zijn, die het optreden van beri-ben tegengaan, ja zelfs het herstel van beri-berilijders bevorderen; een van die factoren is de voeding met onafgewerkte rijst.

Wel moesten verscheidene gevangenen behandeld worden voor ringworm en schurft (105 samen), maar hun gezondheidstoestand was over het geheel zeer bevredigend.

De polikliniek voor Inlanders was soms vrij druk bezocht, hoofdzakelijk door lijders aan herpes tonsurans en tinea imbricata.

Twee lijders aan cataract en een met melanosarcoom in de handpalm werden in het hospitaal opgenomen en geopereerd.

Evenals vorige jaren werden alle eenigszins ernstige zieken in de gevangenis, opgenomen in het militair hospitaal, totaal 132 dwangarbeiders, 6 preventieven en 10 gestraften.

De overige civiele lijders in dat hospitaal waren 38

gewapende politiedienaren, 18 militaire vrouwen en kinderen,

2 particulieren en 23 behoeftigen (w. o. 3 vrouwen), 7 prostituées, 64 dwangarbeiders van het Departement van Oorlog te Djambi en 49 dwangarbeiders geëvacueerd van

de bovenposten.

Bangko. Bevolkingssterkte: Europeanen 8, Inlanders

31734, Chineezen 3.