is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Langsa Toenong werd 4042 maal geneeskundige hulp verleend, waarvan 348 maal aan preventief gevangenen of

politioneelgestraften.

Tjalang. Tjalang is gelegen op een schiereiland tusschen

de baai van Rigas en die van Tjalang.

De bodem van het schiereiland bestaat gedeeltelijk uit

rots, gedeeltelijk uit duinzand.

Het terrein in en om Tjalang was in het begin van dit jaar nog zeer geaccidenteerd; intusschen is er reeds heel wat genivelleerd, maar toch valt er nog heel wat te verrichten, wil de plaats zooveel mogelijk vrij worden gemaakt van de talrijke anopheles, die hier voorkomen.

Bevolkingssterkte van Tjalang: Atjehers 254, Maleiers 103, Javanen 17, Chineezen 122; van de onderafdeeling 13461.

De regenval bedroeg (Januari niet medegerekend) 3442 m.M. in 174 regendagen. De grootste hoeveelheid regen viel op den 8en September, nl. 203 m.M.

De meest voorkomende ziekte was malaria.

Beri-beri, lepra, cholera en pokken werden niet

waargenomen.

Één Chinees werd gebeten door een kaaiman, waardoor een gecompliceerde fractuur van den femur is ontstaan. Twee personen met schorpioenbeet werden behandeld

en genazen.

Op de polikliniek kwamen 295 patiënten onder behandeling, meest voor wonden en malaria.

Een civiel ziekengesticht is er niet, wel een militaire

ziekeninrichting.

residentie banka en onderhoorigheden.

Epidemieën kwamen niet voor.

Er kwamen meer gevallen van beri-beri, ook onder de bevolking, voor dan in het vorige jaar. Onder de Chineesche mijnwerkers in Blinjoe woedde een beri-beri-epidemie, die