is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het klimaat is warm op de kustplaatsen, minder warm op Senowa, dat hooger op gelegen is. Het klimaat van Lokka (± 3000 voet boven den zeespiegel) is wat guur.

De gezondheidstoestand liet over het algemeen weinig te wenschen over.

Het drinkwater uit de putten op de strandplaatsen is meestal ziltig; vandaar wellicht, dat de bevolking meer sagoweer drinkt. Op de hooger gelegen plaatsen wordt uitstekend bronwater gevonden.

Malaria kwam het meest voor, vooral in den westmoesson.

Beri-beri, cholera en pokken werden niet geconstateerd.

Twee gevallen van typhus werden te Lokka waargenomen, nl. bij een Europeesche vrouw en een Europeesch kind.

Omtrent de verbreiding van lepra is nog weinig te zeggen.

Trachoorn kwam voor bij ± 1/4 van de te Bonthain en Boeloecomba schoolgaande kinderen.

De polikliniek werd bezocht door 80 Inlanders, 20 gevangenen en 18 Europeesche ingezetenen.

Kolonedale (afdeeling Oostkust van Celebes). Tot de Oostkust van Celebes behooren : de onderafdeelingen Boengkoe, Mori en Banggaai en de onderafdeeling Kendari. In laatstgenoemde onderafdeeling wordt geneeskundige hulp verleend door den Officier van Gezondheid van Boeton.

De bevolking der kustplaatsen bestaat hoofdzakelijk uit Boegineezen en Badjo's, enkele Chineezen, Menadoneezen en'Arabieren. De eigenlijke bevolking houdt zich meer op in het bergachtige binnenland.

Malaria kwam zoowel aan de kust als in het binnenland veel voor.

Dysenterische'aandoeningen zijn nu en dan waargenomen. .