is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is ook eigenlijk duidelijk, dat geen politie, zelfs niet een zeer goede, in staat zal zijn bij een dreigende epidemie alle lijders tegen hun zin te isoleeren en dat nog wel onder een bevolking, die niet gewoon is bij ziekte geschoolde geneeskundige hulp in te roepen.

Men kan mij met recht verwijten, dat ik het voorafgaande niet een kwart jaar vroeger heb te berde gebracht. Dit verwijt is gegrond, maar als er een epidemie dreigt, dringt ieder en alles tot handelen en wat ik in deze epidemie leerde, kon mij toen nog geen kracht geven om dien algemeenen drang tot actie te breidelen. Trouwens desinfectie wordt in sommige gevallen wettelijk verlangd en er was naar desinfectie vrij veel navraag inzonderheid onder Europeanen (zie bijlage 111). Deze kregen daardoor weer de bevoegdheid het impopulaire cholera-kenmerk van hun huis te doen verdwijnen, om hun zaken voort te zetten, om hun kinderen naar school te sturen.

Hoe het bij een volgende cholera-epidemie wel gaan zal ? Misschien wel ongeveer zooals deze keer, met dezelfde kans, dat men bij een kritische beschouwing van wat bereikt werd, tot de slotsom moet komen, dat het meeste was een ijdel pogen. Bij den tegenwoordigen stand der geneeskunst onder de bevolking past soberheid, naai mij voorkomt, den geneeskundige, die geroepen is adviezen te geven in zake epidemie-bestrijding. Deze laatste behoort hier niet te zijn een copie van wat in Midden-Europa daartoe gangbaar is. Politie moet daar niet steeds door bij te pas komen, militaire macht nog veel minder. Maatregelen, die den menschen veel last of schade veroorzaken, zal men wijs doen te vermijden, op straffe van ontduiking aan alle kanten.

Het meeste gewicht zou ik willen leggen op de persoonlijke prophylaxe en maatregelen daaromtrent willen doen verspreiden en inprenten op ruime schaal, ook onder de Inlandsche en Chineesche bevolking. Wil men verder nog