is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80.4—83.8 °F., in den regentijd, van Juni tot October, is deze 68—82.4 °F. en in den koelen tijd, November tot en met Februari, 77.2 — 79 °F '). De vochtigheidsgraad van de atmospheer is zeer hoog; de avonden en nachten zijn vrij koel.

Met het oog op de typhoons en aardbevingen, die in Manila niet zoo zeldzaam zijn, is het meerendeel der huizen, behalve de onderbouw, van hout. De nieuwere gouvernementsgebouwen worden opgetrokken van gewapend beton.

De sanitaire verhoudingen zijn onder de onvermoeide werkzaamheid van den Director of Health Dr. Victor O.' Heiser in de jaren van het Amerikaansche bestuur zeer belangrijk verbeterd. Wat op het gebied der hygiëne in Manila is gedaan, verdient onze grootste belangstelling. Ik zal daarom trachten aan het slot van dit verslag daarover een en ander mede te deelen, gedeeltelijk ontleend aan de berichten van het Bureau of Health, gedeeltelijk aan hetgeen ik zelf daarvan heb gezien.

Wij maakten van deze vrije dagen ook gebruik om een bezoek te brengen aan de groote militaire ziekeninrichting van Manila, the Division Hospital, aan het hoofd waarvan een Kolonel 2) is geplaatst, die ons met niet genoeg te waardeeren welwillendheid gedurende drie en een half uur rondleidde en onvermoeid was om ons alles te toonen, bij welke gelegenheid wij den indruk kregen, dat hij niet alleen in naam de chef was van dit groote hospitaal, maar ook in der daad volmaakt op de hoogte was van alles wat den dienst daarin betrof. Tijdens dat bezoek is werkelijk een gevoel van zeer groote waardeering over mij gekomen voor de wijze waarop de verpleging van den zieken militair tot in de kleinste bizonderheden is geregeld.

') Deze cijfers geven de gemiddelden aan over de jaren 1880-1906.

3) Met opzet vermijd ik overal het noemen van namen, omdat, hoewel mijn dankbaarheid jegens hen, die ik als autoriteiten ontmoette, zeer groot is, ik de vaste overtuiging heb, dat ieder ander in hun plaats dezelfde mate van welwillendheid zou hebben getoond.