is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik begrijp nog steeds de verontwaardiging der gynaecologische vereeniging niet. Niet het gebrekkige onderricht maar de onvoldoende algemeene ontwikkeling maakt, dat, nu in den tegenwoordigen tijd zulke hooge eischen aan a- en antiseptiek worden gesteld, vroedvrouwen slechts als helpsters, die alleen onder direct toezicht van een geneesheer hulp mogen verleenen, maar niet meer als zelfstandige beoefenaressen van een onderdeel der geneeskunde moeten worden beschouwd.

„Antisepsis und Asepsis wird aber nur derjenige mit „Erfolg anwenden können, der von den Wert und Nutzen „derselben überzeugt ist, das Wesen dieser wissenschaft„lichen Errungenschaft versteht, was man aber füglich „nur vom Arzte erwarten und verlangen kann. Den Heb„ammen ein Verstandnis für Asepsis und Antisepsis bei„zubringen dürfte keinem Lehrer und keiner Schule voll„standig gelingen" .... schrijft nog onlangs Dr. Angerer (M. W. Wochenschrift 29 Marz 1910 Seite 694).

Wat de tweede overweging betreft, ik zou medici kunnen noemen, bij wie 1/3 ja zelfs 1/4 gedeelte der bij hen in opleiding zijnde Inlandsche vrouwen niet zijn geslaagd, zoodat nutteloos groote bedragen door het Nederlandsch Indische Gouvernement zijn uitgegeven.

Verder bedenke men, dat, hoezeer het tegen den opleider pleit, als hij zich geen verloskundige praktijk onder de bevolking weet te verschaffen en hoe onmogelijk het in dat geval is, de leerlingen praktisch te oefenen. Vermoedelijk zal men dan ook even verbaasd staan als ik over de afkeurende wijze, waarop Dr. van Buuren zich over zulk een veiligheidsmaatregel, als door de Commissie aanbevolen en door mij ingevoerd werd, uitlaat. Wat wil hij? Geen andere voorwaarde dan dat iemand den artstitel heeft? Geen toezicht, louter anarchie?.

De derde en vierde overweging acht ik door de publicaties der Commissie en van enkele leden voldoende toegelicht. De Heer van Buuren ontzenuwt geen van die