is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. De duur der reiniging is voor de toepassing der methode onder sommige omstandigheden als: op expedities, bij manoeuvres etc., te lang, ook al mocht het blijken, dat het daarvoor opgegeven aantal van drie uur b. v. tot twee zoude kunnen worden teruggebracht.

D. Resumé.

In de meeste gevallen kan, volgens het door Berntrop aangegeven beginsel (behandeling met kalk en ontkalking met phosphorzuur), het onzuiverste en meest troebele water met uitnemend resultaat mechanisch worden gereinigd.

De aanwijzingen door Berntrop omtrent de toepassing van het beginsel gegeven, met name omtrent de hoeveelheden der toe te voegen chemicaliën, waarborgen geenszins een voldoende verbetering in andere opzichten. Onder sommige omstandigheden kan het water een loogsmaak verkrijgen en daardoor ondrinkbaar worden. Vaak wordt een groot deel van het aangegeven CaO terstond onwerkzaam gemaakt, zoodat de verwachte microbendoodende werking uitblijft.

Door eenige wijzigingen in het voorschrift te brengen zou de methode betrouwbaar kunnen worden gemaakt, doch daardoor verliest zij hare eenvoudigheid en bruikbaarheid voor den leek.

Ook als basis voor een waterleidingsysteem verliest de methode dan een deel van hare waarde, omdat de onkostenrekening, door uitgaven voor noodzakelijk blijkend deskundig personeel, niet onbelangrijk wordt vermeerderd.

De geregeld terugkomende uitgaven zullen op den duur de onkosten in eens voor een iets uitgebreider buizennet, bij exploitatie van een natuurlijke bron, verre kunnen overtreffen.

Van daar dat deze methode (mits gewijzigd) alleen zal toegepast kunnen worden in het klein en bij aanwezigheid van deskundige leiding, wanneer de urgentie, om in korten