is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet omzetten van manniet, doch „dat men van al de pseudostaminen overigens denzelfden indruk krijgt, als bij de onderzoekingen van coli-agglutinatie, n.l. dat zij een groote variatiebreedte hebben en dat het niet zeker is, dat zij niet in elkaar kunnen overgaan".

En waar wij nu een stam hebben, die zich in zijn agglutinatie geheel verhoudt als een echte dysenteriestam, die gekweekt werd tijdens een epidemie, veroorzaakt door een organisme, dat geheel met het Shiga-Kruse type overeenkomt, een stam, die echter afwijkt van het type Shiga-Kruse door het splitsen van saccharose, maltose, dextrine en lactose, daar meen ik, dat wij de wisselvalligheid in de verhoudingen tot de verschillende suikers niet alleen moeten aannemen voor de z.g.n. pseudo-dysenteriestammen, doch deze ook moeten uitbreiden tot het type Shiga-Kruse, de z.g.n. echte bacillus dysenteriae en dat wij met deze opvatting practisch op een beter standpunt staan dan met het aannemen, het „vinden" van telkens nieuwe organismen, die aetiologisch bijeen hooren en slechts cultuurverschillen toonen, die voor een groot deel niet eens constant blijken te zijn.

Later hoop ik dit onderwerp verder te kunnen uitwerken.

De immuniseering van het konijn met stam CB8 was gelukt. Het dier was achtereenvolgens, met tusschenruimten van 5 dagen, geënt met '/50, '/30 en '/6 oogje subcutaan, daarna '/e- V2 en 1 °°gje intraveneus. Door ziekte deed ik de volgende inspuiting eerst 14 dagen later en wel 1 oogje intraveneus, en 5 dagen daarna 2'/2 oogje intraveneus. Na 10 dagen werd bloed uit het oor genomen.

Tabel VII geeft weder de uitkomsten der agglutinatieproeven CB8 werd door zijn eigen serum duidelijk geagglutineerd tot in 2000 malige verdunning. Deze proef werd tweemalen herhaald met hetzelfde resultaat.

Verder munt de tabel uit door eentonigheid. Behalve een kleine afwijking door remming in de laagste verdunningen