is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Antwoord aan Prof. Dr. C. Eykman (G. T. v. N. I. Deel LI

afl. 4, pg. 462 e.v.! van Dr. F. Hehewerth 749

Proeve van trachoombehandeling met zonlicht, door Dr. J. H.

F. E. van Hunsel 753

Bijdrage tot de oplossing der kwestie of Schistosomum Mansoni identisch is met Schistosomum haematobium, door P. C. FLU 760

Mededeelingen uit het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden.

Beknopt verslag van de werkzaamheden in het Geneeskundig

Laboratorium gedurende het jaar 1910 569

Een paar zeer gevoelige reacties op bloed, door L. S. A. M. VON

Romer 575

De agglutinatiemethode volgens Ficker toegepast op bacillaire

dysenterie, door J. G. Meurs en L. S. A. M. von Römer. 584 Over Polyneuritis Gallinaruni (IV) door Dr. G. Grijns ... 591 Protozoën in het bloed van kippen, door Dr. J. de Haan . 611 Onderzoekingen aan 700 Bataviaasche Schoolkinderen, door

Dr. G. W. Kiewiet de Jonge 624

De bacterioloeische diagnose van nest in de afdeeliner Malang,

door Dr. J. de Haan 60

Beproeving van twee sucrofilters, door Dr. G. Grijns . ■ 688 De praecipitinereactie bij kwaden droes, door Dr. J. de Haan

en W. van der Burg 691

Dermatitis verminosa pruriens bovis, door J. K. F. de Does . 706

Uit de Verslagen van den Genees= kundigen Dienst.

Eenige statistische en andere gegevens, ontleend aan de civiel geneeskundige jaarverslagen en aan de rapporten omtrent ' besmettelijke ziekten in Nederlandsch-Indië over het jaar

1909 1