is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevolkingssterkte: Europeanen 1609, Chineezen 7316, Vreemde Oosterlingen 623 en Inlanders 203111.

De polikliniek, in het militair hospitaal gehouden, werd in het geheel bezocht door 508 personen.

Klaten. De regenval in het afgeloopen jaar was; 2249 inM. in 166 regendagen.

De algemeene gezondheidstoestand der bevolking was in het eerste gedeelte van het jaar bevredigend.

In de tweede helft van het jaar deden zich over de geheele afdeeling vele gevallen van vari cellen voor, terwijl een tamelijk groot aantal geconstateerde gevallen van variolois zeer verspreid in de geheele afdeeling voorkwamen. Van deze gevallen genazen haast alle. In het geheel was het aantal geconstateerde en vermelde gevallen: 55.

In de maanden Augustus, November en het eerste deel der maand December deden zich in de geheele afdeeling Klaten vele koortsen voor.

In de helft van de maand November werden hier en daar gevallen van buiklijden gemeld, waarvan zeer enkele met doodelijken afloop. Het bleek geen cholera te zijn.

De bevolking .bestaat uit: 1092 Europeanen, 438337 Inlanders en 2129 Vreemde Oosterlingen.

In het geheel werden poliklinisch behandeld: 1725 patiënten, waarvan aan lichte, acute ziekten 1011, verwondingen 163, ulcera en huidziekten 551.

Onder de poliklinische patienten waren Europeanen 621, behoeftigen 739 en gevangenen 365.

In de z g.n. Inlandsche ziekeninrichting werden gedurende het jaar 1909 behandeld: 874 patienten, waarvan het aantal was vrije mannen 279, vrije vrouwen 136, gevangen mannen 407 en gevangen vrouwen 52.

Gedurende het afgeloopen jaar was het aantal door dolle honden gebeten personen niet minder te noemen dan de vorige jaren.