is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt in aansluiting dier ziekten veel voor; vooral bij jonge kinderen ziet men vele emphysemateuse borstkassen.

Tengevolge der nattigheid en der windvlagen komen hier ook veel rheumatische aandoeningen voor.

Ook gedurende de kentering komen vele gevallen van angina catarrhalis en angina tonsillaris voor.

Op sommige plaatsen, zoo in Soekaradja, worden zeer veel verschillende huidaandoeningen aangetroffen, vooral herpes tonsurans, tinea imbricata en andere dermatomycosen.

Verschillende eczemen (acuut en chronisch) zijn hier schering en inslag.

Malaria kwam hier dit jaar betrekkelijk weinig voor.

Zware gevallen zag ik niet, wel lichte, meestal febris intermittens tertiana.

Typheuse koortsen komen hoe langer hoe meer voor.

Beri-beri kwam hier niet voor, evenmin lepra.

Cholera deed zich dit jaar niet voor.

Enkele pokkengevallen werden op verschillende plaatsen geconstateerd.

Besmettelijke oogziekten kwamen weinig voor, wel allerlei toevallige infecties der oogen.

Slangenbeten en verwondingen door dieren kwamen niet te mijner kennis, wel vele verwondingen door menschen.

De sterkte der bevolking in deze afdeeling bedroeg: Inlanders 318080, Chineezen 1739, Europeanen 225.

Poerbolinggo. De gezondheidstoestand gaf over het algemeen geen reden tot ongerustheid.

Cholera kwam te Poerbolinggo gelukkig niet voor.

Pokziekte heerschte bijna het geheele jaar door sporadisch, vooral in het district Tjahjana. Door het gebruik van tempé bongkrek werden 74 personen in eenige desa's van het onderdistrict Kaligondang ziek en 35 personen zijn aan de gevolgen daarvan overleden.

In de desa Semporkidoel kwamen in het begin van