is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan de blijvende gevolgen dragen, het aanbevelenswaard zou zijn in de meest besmette desa's zooals Pangarengan, Apaan en Qoelboeng (afdeeling Sampang) aan de bewoners prophylactisch chinine te verstrekken tegen den tijd, dat gewoonlijk de koortsen het meest optreden, welke methode mij toeschijnt meer effectief te zullen zijn dan chinineverstrekking op groote schaal, wanneer de inwoners reeds lijdende zijn."

De meest belangrijke ziektevormen zijn malaria, pokken, venerische ziekten, besmettelijke oogziekten en verwondingen.

Beri-beri, pokken en typhus kwamen weinig voor, chol era, slangen- of dollehondsbeten in het geheel niet.

Bangkalan. De gezondheidstoestand der bevolking was wederom niet gunstig. De voornaamste ziekte, die in de afdeeling heerscht, is malaria, die dit jaar ook epidemisch optrad. Tot hare bestrijding werden 70 kisten met 1750000 chininetabletten of 350 K.G. chinine in waarde van ƒ 10500 binnen 6 maanden gratis aan de bevolking verstrekt. In de onderdistricten Blega en Konang, waar de inboorlingen het meest door die ziekte geteisterd werden (in de maanden Augustus en September 13°/0 der bevolking), was het ziektecijfer aan het eind van het verslagjaar belangrijk verminderd (resp. tot 1% en 2%).

Verder zijn vele huidziekten, vooral scabies en ulcera voorgekomen.

De pokken (variola vera) zijn op Madoera endemisch.

Buitengewoon groot was het aantal verwondingen door vechtpartijen en misdaden. In de afdeeling Bangkalan werden in het afgeloopen jaar 407 visa reperta opgemaakt, en 130 lijkschouwingen verricht.

In 1909 werden opgenomen en behandeld: a. in de civiele ziekeninrichting 354 personen, waarvan 46 overleden; b. in de ziekenzaal der Barisankazerne 422 personen, waarvan 14 overleden.