is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kembang penganten (van nyclanthes arbor tristis), een veelzeggende naam en de zeer bittere bladen en het sap uit den stengel van Singa dapoer (bragantia tomentosa).

Enkele nummers uit dezen catalogus zijn van buiten ingevoerd en worden meest voor de samengestelde bereidingen aangewend, zooals aloë, borax, saffraan. Ongetwijfeld is van de meeste dezer middelen de werking op het darmkanaal alleen duidelijk.

Voor één nog niet genoemde moet ik eene uitzondering maken, de akar poeloe van aristolochia indica, omdat bekend is, dat het genus aristolochia in bijna al zijn soorten een stof bevat, waarvan de werking veel met die van moederkoorn overeenkomt. Juist in den wortel en ook uit de zaden werd dit werkzaam bestanddeel uit verschillende soorten afgezonderd. Reeds Hippocrates noemt de aristolochia als geschikt voor een baarmoederdrank. ') Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de a k a r poeloe inderdaad een gevaarlijk abortivum oplevert.

Hiermede meen ik de voornaamste en meest gebruikte te hebben genoemd, althans voor zoover Java betreft; want zoowel in de Minahassa als op Sumatra en in Achter-Indië zijn er weer andere aan toe te voegen, die daar soms meer in den smaak vallen.

Verheugen wij ons intusschen in het feit, dat de abortus criminalis in Indië tot nu toe in hoofdzaak met niet zeer gevaarlijke middelen wordt beproefd en het vaderlandsche beroep van „omsteker" (zooals de volksterm in Amsterdam luidt) nog weinig beoefenaarsters vindt in schoon Insulinde,

') v. Oefele.