is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het geheel overleden 3 mannen en wel één tengevolge van tijgerbeten en twee aan messteken.

De sterkte der bevolking bedroeg: Europeanen + Japanners 231, Inlanders 47977, Chineezen 5924, Arabieren 2544 en andere Vreemde Oosterlingen 170.

De polikliniek werd vrij druk bezocht en wel door 449 personen, terwijl in de gevangenis nog 494 personen poliklinisch zijn behandeld.

Lahat. De regenval bedroeg: 3134 m.M.; het aantal regendagen was 183.

In het midden des jaars heerschte er een mazelenepidemie, die van Lematang Ilir naar Lematang Oeloe en de Pasemalilanden zich in den loop van enkele maanden verplaatste. Van de zijde der bestuursambtenaren vernam verslaggever, dat de mortaliteit bij de mazel en-epidemie nogal groot was.

In de maanden Augustus, September en October heerschte de cholera in de onderafdeeling Lematang Ilir vrij hevig.

In November en December deed zich een epidemie voor van uitsluitend tropische maiaria. Tertiana en quartana kwamen niet voor. Merkwaardigerwijze bleef de gevangenis van deze tropica-epidemie verschoond. In het militaire kampement kwamen ook in November en in de eerste helft van December buitengewoon veel gevallen van tropische malaria voor.

Tertiaire lues, door verslaggever grootendeels teruggebracht tot tertiaire framboesia, werd veel waargenomen.

Onder 1487 poliklinische patienten leden aan tuberculosis pulmonum43; onder 87 patienten uit de gevangenis 4. Dit wijst op een sterk verbreid zijn van longtuberculose onder de bevolking.

Brightsche ziekte werd op de polikliniek 11 maal waargenomen, in de ziekenzaal 5 maal bij 122 patienten.

Het materiaal der polikliniek gaf den indruk, dat er 4