is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kampong Baroe: 57 op een bevolking van 3585 zielen, dus 1.59%, tegen 5% in 1905, 2.2 °/0 in 1906, 1.7% in 1907 en 2.5 °/0 in 1908.

De sterkte der bevolking bedroeg: Europeanen 257, Inlanders 1518, Cliineezen 1603 en Vreemde Oosterlingen 205.

Oelee Lheue. De polikliniek werd door de bevolking maar matig bezocht, hoofdzakelijk door lijders aan huidziekten (schurft), vervuilde beenzweren, syphilis en malaria.

De sterkte der bevolking te Oleh-leh (gebied buiten de Sagies) bedroeg: Europeanen 55, Chineezen 661, Atjehers 7967 en Vreemde Oosterlingen 9.

Sigli. Gedurende de maanden October en December 1909 werden lichte aardschokken gevoeld, waarvan de richting onbekend is. Het klimaat kenmerkte zich dit jaar door buitengewoon langdurende droogte en groote hitte. Vooral in de maanden Augustus, September en October steeg de temperatuur des namiddags meermalen tot 92 a 93° F.

Malaria kwam onder de bevolking, evenals in het vorige jaar, vrij veel voor en werd wederom chinine in tablettenof pillenvorm verstrekt met gebruiksaanwijzing.

Één geval van lepra werd in October 1909 alhier waargenomen bij een der kinderen van een, te Sigli bij de Atjehtram werkenden Javaan.

Cholera, pokken, varicellae, diphtherie en morbilli werden niet waargenomen en evenmin berichten ontvangen omtrent het heerschen daarvan in de kampongs. Enkele gevallen van besmettelijke vrouwenziekten werden ook dit jaar behandeld. Het meerendeel dezer patienten had zich blijkbaar zelf behandeld, waardoor de ziekte in een toestand verkeerde, die voor een spoedige genezing alles behalve gunstig was. Deze gewoonte van zelfbehandeling, die nu en dan wel met succes zal worden bekroond, geeft alleszins aanleiding te veronderstellen, dat