is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1909 heeft geen drogen tijd gehad. Het regende vrij geregeld door.

De Maleier hier betrekt zijn drinkwater uit een'putje, dat hij zelf maakt van 2 a 2'/2 M. diepte. Deze put graaft hij slechts dan, indien er geen rivier in de buurt is; is dit wel 't geval, dan drinkt hij rivierwater.

Natuurlijke pokken kwamen slechts in Laboean Amas voor, en wel het heele jaar door, ofschoon steeds sporadisch.

De ziekeniurichting te Kendangan bleek te klein; er kwamen dit jaar patienten (meest gewonden) uit alle richtingen.

Op verzoek van het districtshoofd van Negara werd een klein ziekengesticht in Negara geopend.

Daar werd een zeer handige en bruikbare jonge Maleische ziekenoppasser geplaatst, die reeds jaren hier in de civiele ziekenzaal werkzaam was. De bevolking wordt loopend behandeld, krijgt de gangbare medicijnen, terwijl verslaggever eens in de twee weken de gecompliceerde of nieuwe gevallen onderzocht. In ongeveer elf maanden werden daar ruim 500 patienten geholpen. De polikliniek te Barabei werd druk bezocht, in 't geheel door 800 lijders.

Amoentai. De regenval gedurende verslagjaar bedroeg: 2440 m.M. in 135 dagen.

De sterkte der bevolking in de afdeeling Amoentai was: Europeanen 38, Chineezen 37, Maleiers en Dajakkers 170933.

De algemeene gezondheidstoestand kon, zoolang rapporteur op de plaats is, bevredigend genoemd worden.

Malaria kwam niet zoo veelvuldig voor. Bij de 203 patienten, die gedurende l'/2 maand door verslaggever zijn behandeld, waren 22 gevallen van malaria.

Van 'af medio November kwamen in het district Amoentai 7 gevallen van pokken voor, waarvan 4 met doodelijken afloop; te Habio 2 gevallen: beide hersteld.

Voor gonnorrhoe werd 3 malen hulp ingeroepen.

Lues werd veel meer gezien. Gewoonlijk kwamen de