is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sporadische gevallen van pokken uitten zich in de 1ste helft van het verslagjaar in de afdeeling Tondano en Amoerang (soms met doodelijken afloop), eveneens mazelen, die dikwijls het leven der daardoor aangetaste kinderen in gevaar bracht.

* In de gevangenis te Tondano bevonden zich in het afgeloopen jaar 100 beri-berilijders, waarvan 96 dwangarbeiders, die van Menado herwaarts geëvacueerd zijn en 4 preventieven. Van de 96 beri-berilijders van Menado stierven er 4 lijders kort na hun aankomst te Tondano aan pernicieuse atrophische beri-beri. Katjang idjo werd aan de overige beri-berilijders verstrekt met goeden uitslag.

Lepra werd door rapporteur niet geconstateerd. Mazelen kwam in het verslagjaar sporadisch voor, zoowel onder volwassenen als bij kinderen, echter in lichten vorm.

RESIDENTIE T1MOR EN ONDERHOORIGHEDEN.

De algemeene gezondheidstoestand was in verslagjaar over het algemeen niet zoo gunstig als in het voorafgaande jaar.

In de kuststreken kwamen koortsen veelvuldig voor, die in de onderafdeelingen Bima en Beloe vrij wel het gelieele jaar door heerschten. De ziekte maakte echter niet veel slachtoffers.

Ook buikziekten deden zich nog al eens voor, waaraan verscheidene personen stierven.

De in het verslagjaar over 1908 aangeduide ziekte op Rotti heerschte ook in 1909 gedurende een paar maanden in hevige mate en eischte vrij veel slachtoffers. Tot hulp van de bevolking werd er een officier van gezondheid heengezonden, die strenge afzondering der lijders eischte wegens besmettelijkheid der ziekte, eene tot nu toe onbekende. In October sloeg de ziekte over naar Savoe, doch vertoonde zich daar in veel minder hevigen graad; slechts enkele personen stierven eraan.