is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen daarom beter een anderen maatstaf, en teekenen daarin alleen de frequenties van 0 tot b.v. 1:500 en geven de correspondeerende waarde van W aan opklimmend met 1° o, in plaats van zooals in de vorige curv en, met 10°

Doen we dit, dan krijgen we de lijn „Widal" van fig. 5. We zien daaruit, dat als er in een streek 1 van 10000 personen typhus heeft, de kans dat we, bij een willekeurig persoon een positieve Widal vindend, en daarop alleen afgaand, met typhus te doen hebben nog niet lu 0 is. Lijdt in die streek 1 op 1000 aan typhus dan wordt de kans om op een Widal alleen met juistheid typhus te diagnosticeeren, reeds bijna 9°/o-

Groot is die kans evenwel nog niet, en we zien dus, dat hoe groot de beteekenis der reactie ook zij, de kans om op haar zonder meer met juistheid typhus te diagnosticeeren zelden grooter dan 9° 0 zal zijn. ')

Houden wij ons thans nog een oogenblik bezig met de vraag hoe deze dingen worden als men zijn aandacht niet bepaalt bij een enkel symptoom, maar als men rekening houdt met het samengaan van twee of meer symptomen.

Hier wordt de quaestie weinig lastiger, maar veel subtieler te behandelen, omdat een groot deel, ik kan wel zeggen het grootste deel der gevallen, die onder deze categorie vallen, niet voor berekening vatbaar is. De zaak is nl. deze, dat het alleen dan mogelijk is, de kans op een juiste diagnose bij het samengaan van twee of meer symptomen te berekenen, wanneer die factoren volmaakt onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer ik twee dobbelsteenen opgooi en vraag hoe groot de kans is op dubbele zes, dan kan men met de eenige restrictie dat de steenen

'i Dat er al heel veel typhus op een plaats is, als te gel ijker tijd 1:1000 der bevolking daaraan ziek ligt, zal iedereen toegeven die eens nagaat hoeveel typhusgevallen er gedurende een epidemie voorkomen wanneer er, zooals in Europa "t geval is, voldoende controle op de aangifte bestaat.

27