is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agglutini-J Bacteriolysinen.

nen. |

80 mgr. 40 mgr.

serum. serum.

norm. konijn bewegelijk mikr.

4 ne8a,ief- TSÏ 1 dierprf.

konijn C. 1 : 100 korrels. mikr.

clarificatie. levend. dierprf.

I

konijn E. negatief. bewegelijk, mikr.

enkele korrels.

dood. dierprf.

konijn F. 1 : 100 veel be- mikr.

wegelijk,

korrels en

aggl-

dood. dierprf.

konijn G. negatief. bewegelijk mikr.

enkele korrels.

dood. dierprf.

Uit deze tabel blijkt in hoofdzaak, dat C zich zoowel bij de agglutinatie als bij de bacteriolyseproeven onderscheidt.

Dit feit, in verband met het feit, dat C. het eenige konijn is van het zestal, dat nooit vibrionen heeft uitgescheiden, is zeker opmerkelijk. Het is niet mijne bedoeling op de beteekenis van dit feit nader in te gaan, ik wil er slechts aan herinneren, dat het ook voor andere darmbakteriën (o. a. b. coli) bekend is, dat een tegen een bepaalde bakterie geim-