is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne onderzoekingen bij twee derden der kinderen van syphilitische ouders een positieve reactie, terwijl slechts bij één derde symptomen der ziekte voorkwamen. Onder 18 kleinkinderen van syphilitische grootouders waren er vier met positieve reactie.

De wetten van Colles-Beaumes en van Profeta zijn onder de controle der Wassermannsche reactie gebleken in het geheel geen wetten te zijn.

Volgens de wet van Colles-Beaumes zijn de moeders, die syphilitische kinderen ter wereld hebben gebracht, wier syphilis afkomstig is van een syphilitischen vader, gezond, en immuun voor de ziekte. Nu is evenwel uit een aantal onderzoekingen gebleken, dat alle kort na de geboorte van heriditair-syphilitische kinderen onderzochte moeders een positieve reactie vertoonen en ook dat vrouwen, die in de laatste 4 jaren syphilitische kinderen ter wereld brachten, in een zelfde percentgehalte positief reageeren, als dat bij latente syphilitici het geval is. De moeders van heriditairsyphilitische kinderen blijken dus niet gezond en immuun, maar latent-syphilitiscli en schijnbaar immuun. Terwijl dus de wet van Colles-Beaumes de paterne besmetting van het ei als regel aannam, blijkt die in werkelijkheid zoo goed als niet voor te komen, hoewel de mogelijkheid daarvan ook door deze onderzoekingen geenszins is buitengesloten, sedert uit Neisser's ') onderzoekingen gebleken is, dat het gelukt door stukken testikel en sperma van syphilitici apen met deze ziekte te besmetten. Billijkheidshalve trouwens moet worden erkend, dat reeds op zuiver klinische gegevens door Matzenauer in 1893 de juistheid van de wet van Colles was ontkend en door hem de stelling was verdedigd, dat er geen syphilis der kinderen kan bestaan, zonder syphilis der moeder. Alleen de in 1879 door Kassowitz verworpen placentaire besmetting, is volgens Matzenauer de weg, die tot syphilis der kinderen leidt. Deze stelling l) Neisser. Beitrage zur Pathologie und Therapie der Syphilis.