is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van forensische beteekenis is, dat, als men oude ingedroogde bloedvlekken eenigen tijd met water in een reageerbuisje schudt, het schudwater duidelijk de reactie vertoont met Fleig's reactief.

Een duidelijk positieve reactie wordt ook verkregen, wanneer men een druppel van een der beide nieuwe reactieven op een oude ingedroogde bloedvlek laat vallen. Bij deze wijze van onderzoek, die uit een forensisch oogpunt zeer dikwijls ter spoedige oriënteering gevolgd moet worden, staan echter de beide nieuwere onderzoekingsmiddelen achter bij de benzidine-reactie, daar de heldere hemelsblauwe kleur, met deze laatste verkregen, veel duidelijker afsteekt tegen den donker-roodbruinen grondtoon van het ingedroogde bloed, dan het heldere rood bij Meijer's reactief of het geelgroen bij dat van Fleig.

Dat echter Fleig's reactief toch ook niet een absolute aanwijzer is, bewees mij een urine, waarin een heel enkele roode bloedcel microscopisch werd aangetoond, terwijl de reactie toch negatief uitviel. Des ondanks bezitten we zoowel in het reactief van Meyer als in dat van Fleig een paar waardevolle middelen, die het mogelijk maken langs chemischen weg sporen bloed microskopisch voor ons zichtbaar te maken.

Boven Meijer's reactief verdient dat van Fleig de voorkeur door de eenvoudigheid, daar men toch bij het eerste, vaak eerst na gebruikmaking van de modificatie van Telmon een positief resultaaat krijgt en bovendien, omdat de gevoeligheid meer dan 20 maal zoo groot is.