is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ProtozoKn in het bloed van kippen,

door

Dr. J. de HAAN.

In het jaar 1904 werden door de Heeren F. de Meijier, praktizeerend geneesheer te Meester-Cornelis, en S. H. de Granada, Officier van gezondheid aldaar, in het bloed van een zieken haan, die verschijnselen vertoonde van zware anaemie en verlammingen aan de pooten, gepaard met vermagering, parasieten gevonden van zeer uiteenloopenden vorm en gedaante.

De van het bloed vervaardigde objectglas-praeparaten werden gekleurd volgens een gewijzigde Leishman-Romanowsky-methode. Waarschijnlijk hebben de ziekteverschijnselen, die deze haan vertoonde (polyneuritis?), geen aetiologisch verband gehad met deze parasieten, althans later werden dezelfde protozoën nog eens aangetroffen in het bloed van een kip, die deze ziekteverschijnselen niet vertoonde. Door allerlei omstandigheden, allerminst afhankelijk van hun goeden wil, is het hun niet mogelijk geweest het waargenomene tot één geheel te vereenigen en daarvan een beschrijving te geven. Op verzoek van Collega de Meijier heb ik mij gaarne met die taak belast, omdat hun waarneming mij de daaraan ten koste gelegde moeite alleszins scheen te verdienen. De reeks goede teekeningen der parasieten is ook van de hand der boven genoemde heeren afkomstig.

A. Leucocytozoön Neavei.

Bij aandachtige beschouwing van de verschillende vormen