is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werf groote moeite kost om nog een paar parasieten op te sporen. Ook in Tonkin schijnt de besmetting vrij algemeen te zijn. Hoe het daarmede hier te lande gesteld is, is mij onbekend.

B. Trypanosoma numidae n. sp.

Bij kippen komt ook voor een besmetting met trypanosomen. Deze wordt echter veel minder menigvuldig aangetroffen dan die met leucocytozoa. Zoo trof b. v. Wenyon in Soedan, waar zoo goed als alle^ippen met leucocytozoon zijn besmet, slechts tweemaal een kip aan bij wie trypanosomen gevonden werden, die hij bestempeld heeft met den naam van Trypanosoma numidae n. sp., omdat zij werden gevonden in het bloed van de guineesche kip (Numida ptilorhyncha).

Ook Mathis en Leger ') vonden trypanosomen in Tonkin en wel slechts éénmaal op 217 onderzochte kippen. Bij de kip, waarbij het trypanosoma werd aangetroffen, werd dit mikro-organisme, ondanks gedurende eenigen tijd dagelijks het bloed werd onderzocht, slechts éénmaal teruggezien. Entingen van het bloed dezer kip op kunstmatige voedingsstoffen en bij 11 jonge kuikens bleven zonder eenig resultaat. Het kippentrypanosoma schijnt dus niet pathogeen te zijn: de kip was ook volkomen gezond. De schrijvers bestempelden het met den naam van T rypanosoma C a I m e 11 e ï.

Te Weltevreden werd ook bij een aan Leucocytozoonbesmetting lijdende kip slechts één trypanosoma aangetroffen, dat in Figuur 40 is afgebeeld, en volkomen overeenkomt met de afbeelding door Wenyon van de doorhem gevonden trypanosomen gegeven. Het is zonder meer moeielijk uit te maken of de in Soedan, Tonkin en op Java gevonden kippentrypanosomen alle tot éénzelfde soort gerekend

') mathis et Leger. Trypanosomé de la poule. Comptes rendus de la Soc. de Biologie 1909. deel 67, pg. 452.