is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel 15 (Leverpalpatie).

Pr. laan.

Logeweg.

Keb. sirih.

Kramat.

Schoolw.

Totaal.

Even palpabel. 6 21 4 13 7 51

1 Vingerbr. onder ribbenb. — 3 3 7 1 14

^ » » n 3 ' 3

3 n n n —- 1 1

Totaal palpabele levers. 9 24 7 20 9 69

Aantal onderzochte kind. ') 97 149 87 115 171 689

Percentage der palpabele

levers- 9°/q 17% 9% 11% 5% 10%

Dit resultaat heeft mij eenigszins bevreemd. Ik had verwacht, in de Prinsenlaan een hoog percentage van palpabele levers te zullen vinden, en dit als gevolg van het hooge malariacijfer. Verder had ik gemeend, op de overige scholen cijfers te zullen krijgen, die niet veel uit elkaar liepen. De uitkomst heeft geleerd, dat deze gissing onjuist was. Het aantal palpabele levers in de Prinsenlaan is klein, en op de andere scholen loopt het vrij sterk uiteen. Waarom het op de school aan den Logeweg zoo hoog is, kan ik niet gissen. Het eenige, wat ik uit de gevonden cijfers kan afleiden, is dat het percentage der leverzwellingen niet wordt beheerscht door de frequentie der malaria, doch dat hier andere, zwaarder wegende factoren in het spel moeten zijn. Welke die zijn, weet ik niet.

') Na aftrek dergenen bij wie door spanning der buikspieren geen palpatie mogelijk was.