is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Bijdragen.

Bladz.

Merkwaardige parasieten in een geval van malaria tertiana,

door H. M. Neeb. (met een plaat) I

Iets over de aetiologie van polyneuritis gallinarum, in verband

met verzuiirde-rijstvoeding, door D. J. Hulshoff Pol. 11 Onderzoek met de reactie van Widal bij 120 politiegestraften,

door A. A. Hulshoff 31

Over verschillende koortsvormen, die zich in het kraambed kunnen voordoen, door Dr. G. van DORSSEN, (met 3

platen) 34

Kritische opmerkingen over „Iets over de aetiologie van polyneuritis gallinarum in verband met verzuurde rijst" door

D. J. Hulshoff Pol, door Dr. G. Grijns 50

Twee onder verschijnselen van cholera verloopen gevallen van

paratyphus, door R- G. PiJL 241

Antwoord aan Dr. G. Grijns op zijne kritische opmerkingen over mijne verhandeling betreffende den invloed van verzuurde rijst op polyneuritis gallinarum, door D. J.

Hulshoff Pol 244

Bloedzuigende insecten door Dr. A. J. Salm. (met een plaat). 252 Iets over narcose: Infusie- en rectaalnarcose, door M. H.

Knoch. (met een plaat) 261

Welke vloeistof moet men gebruiken bij het conserveeren van

organen bij vergiftiging? door A. E. Sitsen 276

Ankylostomiasis en krankzinnigheid, door Dr. D. L. Boon 282

Mortaliteit te Batavia, door Dr. C. D. Ouwehand 296

Derde jaarverslag van het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor Ooglijders te Bandoeng over het jaar 1911, door Dr.

C. H. A. Westhoff, Geneesheer Directeur 310

Opmerkingen aangaande de ankylostoniiasis in Ned-Indië en de

waarde van eenige vermifuga, door Dr. W. Schüffner. 365 De ankylostomiasis bij de emigreerende Javanen, door Dr.

W. A. Kuenen 389

Een geval van vergiftiging met extractum filicis maris, door

Dr. F. G. Cornelis 402

Vaginale drainage na laparotomie, door Dr. J. A. Koch.

(met een plaat) 404

Over het gerechtelijk geneeskundig onderzoek van sperma-

vlekken, door A. E. Sitsen 407

Keratitis punctata tropica, (Sawah-keratitis), door Dr. C. H. A

Westhoff 419

Over Cholerabestrijding op Soetnbawa gedurende de Epidemie

van 1911, door A. C. W. LiONARONS 426