is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomt; bovendien is in het praeparaat een reuzencel aanwezig, hetgeen bij syphilis vrij weinig voorkomt, terwijl het type duidelijk perivasculair is. Alles wijst dus op lues, al werden geen spirochaeten gevonden.

II. Een tweede luetische vaatverandering vertoont spreker aan het hart van een man van 40 jaar, die al jaren lang hieraan lijdende was; in de anamnese ontbrak lues, wel was patiënt een sterke rooker. Echter waren op de beenen stralige, in het centrum niet gekleurde, met gegyreerde koperkleurige randen voorziene litteekens, en bestond een belangrijke perihepatitis; deze veranderingen en de leeftijd pleiten voor lues. De oorzaak van den dood was primaire hartstilstand. De linker ventrikelwand was zeer murw, de arteria coronaria dextra was een rolronde streng en volkomen gethromboseerd. De vraag deed zich nu voor: Hoe lang is deze arterie voor den bloedsomloop gesloten geweest? Het antwoord hierop kan niet anders zijn dan lang, want de thrombus is gevasculariseerd. Weliswaar is eerst een verdikking der intima ontstaan en op den bodem daarvan de thrombus, maar deze moet plotseling zijn opgetreden, getuige de peesvlekken aan den achterkant van het hart, die vast op de onderlaag zitten, in de hartspier dringen en dus wijzen op een oud myocard-proces. De plotseling optredende afsluiting van de arterie is dus niet voldoende geweest om toe i den dood te veroorzaken.

Spreker heeft de litteratuur nagegaan; Oestreich vermeldt twee gevallen van dien aard; in het eerste geval was één art. coron. verstopt door een ouden thrombus, de andere art. coron. door een embolus; in het tweede geval hing vóór de rechter art. coron. een thrombus. Een derde geval is medegedeeld door Thorel : beide art. coron. cord. verstopt door een gevasculariseerden en georganiseerden thrombus.

Hoe is het mogelijk, dat in het eene geval door plotselinge sluiting van een art. coron. cord. de dood optreedt, en in het andere geval de patiënt nog lang blijft leven?