is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gehad. Bij inspectie blijkt, dat aan het perineum zich twee tumoren bevinden, waarover de huid geheel bewegelijk is; de tumoren zelf zijn ook bewegelijk over de onderlaag, nl. liet diaphragma pelvis; de achterste evenwel minder dan de voorste. Zij zijn onderling verbonden door een vaste streng, en strekken zich uit van de rechter grens van den m. sphincter externus ani naar voren toe. Bij rugligging ziet men den voorsten tumor door het scrotum uitpuilen tusschen de testikels in, terwijl bij opslaan van scrotum en testikels blijkt, dat de voorste tumor zich uitstrekt tot +5 cM. op de urethra pendula. Bij invoeren van een bougie blijkt deze voorste tumor niet in samenhang te verkeeren met de urethra. De consistentie is elastisch, fluctueerend; de eene laat zich opvullen door druk op den anderen; daarbij voelt men niet, dat de tusschengelegen streng zich uitzet; deze verbindingsstreng ligt ter hoogte van den buibus urethrae, en daarvan kan men een fijn strengetje voelen uitgaan naar liet diaphragma pelvis, terwijl van den achtersten tumor een stevige streng loopt naar het os ischii.

Bij liet stellen der diagnose gaat het tusschen kystevorming, uitgaande van de afvoerbuis der Cowper'sche klieren, waarvan enkele gevallen in de litteratuur beschreven zijn, en een dermoidkyste; de diagnose werd op het laatste gesteld, om de verbinding met het os ischii. Bij proefpunctie werd de diagnose bevestigd; er werd nl. wat dikke vuilgrijze brij geaspireerd, waarin microscopisch o. a. cholesterinekristallen gevonden werden.

Spreker is van plan, de tumoren te extirpeeren.

Hierna demonstreert de heer Knoch een Röntgenfoto, afkomstig van een patiënt, die zelf niet kan worden voorgesteld, daar hij uit het hospitaal verdwenen is. Het betreft een sarcoom van den humerus, met metastasen in de okselklieren en waarschijnlijk ook in de longen, daar de Röntgenplaat verschillende schaduwen vertoont.