is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewone vergadering op 15 Augustus 1912 des avonds ten 9 ure in de leeraarskamer der S. t. o. v. i. a.

De lieer Knoch demonsteert dezelfde patiente met het inoperabele carcinoom van de vorige vergadering; zij heeft inmiddels 4 injecties gehad, respectievelijk 2, 3, 4en8mgr. tumorweefsel, zonder daarop met koorts enz. te reageeren. De algemeene toestand is nog steeds vooruitgaande, maar het voetcarcinoom is weer gaan woekeren; de lymphkliermetastase is geëxstirpeerd; ter plaatse ontwikkelt zich nu op de fascia lata een ent-recidief. De retro-peritoneale lymphklieren zijn in 't geheel niet meer te voelen. Er is dus deels vooruitgang, deels achteruitgang. De heer Knoch is van plan, de vaccinbehandeling te combineeren met locale Röntgenbestraling.

Spreker vertoont vervolgens den voet van den Arabier, door den heer Flu in de Juni-vergadering beschreven als geïnfecteerd met blastomyceten en streptotrichen. De voet is 's morgens geamputeerd; spreker dacht eerst te kunnen volstaan met amputatie in de gewrichtslijn van Chopart, maar het bleek bij de operatie, dat de infectie reeds verder was doorgedrongen, daar in het subcutane weefsel ter plaatse waar de huidsnede was aangelegd, ook korrelige massa gevonden werd, zoodat amputatie volgens Pirogoff noodig was.

Uit het praeparaat blijkt, dat de tumor niet uitging van het been, zooals werd aangenomen, maar van de subcutis; het pathologisch-anatomisch onderzoek is nog niet afgeloopen.

Ten derde demonstreert de Heer Knoch een mamma, dezer dagen geëxstirpeerd.

De patiente, van wie het praeparaatafkomstig is, is 1V2 jaar geleden door spreker geopereerd; er bestond toeneen kystische mamma-tumor, naar 't scheen van een goedaardig karakter. De tumor werd totaal geëxstirpeerd, en bleek