is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poona, nl. 2 vlooien per huisrat. Te Poona verdwijnt de epidemie wanneer men tot dit minimum nadert.

Op bovenstaande zoölogische, entomologische en meteorologische gegevens o. a. zal de epidemiologie van de pest op Java moeten worden opgebouwd.

Het komt mij urgent voor, maatregelen te treffen ze zoo volledig mogelijk te verkrijgen.

Waarnemingen over temperatuur en vochtigheid van de lucht worden op verschillende plaatsen door het Departement van Landbouw verricht. Eene uitbreiding van het aantal observatiepunten zou dus behalve den landbouw, ook de volksgezondheid ten goede kunnen komen door het beter inzicht dat kan worden verkregen, in welke streken men zich in de eerste plaats zal moeten wapenen tegen eene invasie dezer ziekte.

Op een grondige kennis van onze sterke en zwakke punten en die van den vijand kunnen verdediging en aanval worden gebaseerd.

Hoofdstuk Vil.

Conclusies, welke uit de verzamelde gegevens mogen worden getrokken over de richting waarin de bestrijding voor de toekomst zal moeten worden voortgezet.

De bestrijding zal moeten bestaan:

a. In eene verdediging onzer grenzen tegen een import van de pest van uit het buitenland.

b. In eene poging tot localisatie van de ziekte waar en zoolang die op rationeele gronden mogelijk is.

c. Een locale bestrijding daar waar de pest is uitgebroken.

sub a.

De import van pest kan worden verhinderd dooreen goed georganiseerden haven- en quarantainedienst, die de beschikking heeft over doelmatig ingerichte stations.