is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunomys nog iets van de snijtanden zichtbaar te zijn, bij mus decumanus zijn zij geheel onder de nasalia verscholen.

Het verschil in vorm van kop, dat bij uitwendig onderzoek van mus decumanus en gunomys op te merken is, wordt bij het onderzoek van den schedel teruggevonden. De nasalia van gunomys zijn korter, terwijl het onderste gedeelte van den schedel breeder is; van den driehoek door middel van welken de schedel schematisch kan worden voorgesteld (de punt der nasalia als top, de lijn die den grootsten afstand der temporalia weergeeft als basis) is dientengevolge de tophoek bij gunomys grooter dan bij mus decumanus. Voor de talrijke andere verschilpunten in details die verder nog zijn op te merken, verwijs ik naar de geschriften van hossack en Lloyd.

Behalve de reeds genoemde soorten van ratten, ontving ik nu en dan exemplaren van een kleine rat met een langen staart, aan het einde behaard. De afmeting der volwassen exemplaren bedraagt zelden meer dan 100 mM., terwijl de staart ongeveer 40 mM. langer is; de rat is grijs met grijswitten buik, de snorharen zijn lang, de ooren kort, en het oog is met een zwart randje omtrokken. Het is mij niet gelukt deze rat met de mij hier ter beschikking staande literatuur te determineeren; ik vermoed met een species van het genus Gerbillus te doen te hebben. Nadat ik herhaaldelijk exemplaren met opgave: „in een arènpalm, in een „boom gevangen", had gekregen, bracht Dr. Deutmann mij een nest, gevonden in een levende bamboe uit een boschje bij een huis. De rat schijnt echter ook in huis te komen; vlooien heb ik nog nooit op de dieren gevonden.

Crocidura caerulea (sym. pachyurus indicus, stinkmuis, tjeloeroet, tikoes boesoek) is een in de tropen welbekende insectivoor, die inen des avonds ook in huis niet zelden ziet rondsluipen. Het dier is zoo groot als een kleine rat (ongeveer 130 mM. met korten staart van ongeveer 85 mM.), een langen snuit en korte ooren. De oogen van crocidura zijn zeer slecht ontwikkeld. Het dier nestelt zeer diep in den