is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Öct. Nov. Dec' Batavia 87,1 87,5 85,9 85 83,6 83,1 80,8 77,7 77,5 79,0 82,0 84,3 Poona 55 40 36 49 62 68 76 82 76 71 54 50 Indien men nu weet, dat liet zeer droge seizoen in Poona, waarbij liet gemiddelde voclitiglieidsgelialte in percenten daalt tot 36, juist het pestvrije seizoen is, dan is liet duidelijk dat ook van dezen klimaatfactor in de kustplaatsen van Nederlaudsch-lndië geen belangrijke invloed ten goede kan verwacht worden.

Daar de pest in de afdeeling Malang belangrijk is teruggegaan ') en het jaar 1911 een oostmoesson oplevert zoo karakteristiek als in jaren niet werd waargenomen, scheen het ons toch met het oog op het bovenstaande aangewezen, zelf plaatselijke gegevens te verzamelen. Wij gingen van de gedachte uit, dat indien er inderdaad tusschen vochtigheidsgehalte van de lucht en intensiteit van de pest verband staat, de gelegenheid dit jaar beter dan ooit is, deze betrekking aan te toonen.

Stelselmatige vochtigheidsbepalingen worden van gouverneinentswege nergens in liet pestgebied gedaan. Voor vergelijking van dit jaar met vroegere jaren hebben wij ons dan ook bepaald tot de gegevens van den gouvernementsproeftuin te Bangilan, die ons door den administrateur, den heer Boom, en den directeur van het proefstation te Malang Dr. Wurth, welwillend ter inzage zijn verstrekt.

Bangilan ligt ongeveer op gelijke hoogte als de hoofdplaats Malang, doch schijnt koeler en vochtiger te zijn.

l) Ziehier de maandcijfers:

April pestgevanen

Mei 617

Juni 201 „

Juli 188

Augustus 139 „ September 74 „