is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met schroef aan een elastische verbindingsbuis regelt den toevoer. Een druppelbuisje is ingeschakeld om den toevoer niet te snel te doen zijn. Bij neiging tot inspannen van de buikpers of wanneer de vloeistof uit het rectum vloeit,wordt Trendelenburgsche ligging aangewend. De afvoer van de nog aanwezige vloeistof heeft gemakkelijk weer langs den catheter plaats. Een dikkere rectaalbuis of een clysma of glycerineclysma doet de ontlediging nog volkomener plaats hebben.

Ik heb aan de Arndsche methode van het toevoeren van aetheroplossing spoedig de voorkeur gegeven boven de oude rectaalmethode, die ook verbeteringen had ondergaan door Dumont, maar waarbij altijd nog veel te veel gevaar bestaat voor enorme spanningen in den dikken darm, en het meegevoerd worden van druppels vloeibaren aether, waaraan door de meesten het ontstaan van necrose, ulcera, perforaties, vooral bij reeds veranderd colon wordt toegeschreven.

Onze ervaring is nog niet groot. Wij pasten ze alleen toe in die gevallen, waar operaties in de buurt van het gezicht moesten worden verricht, en hebben nog een zekere, misschien overbodige angst, ze bij laparotomieën toetepassen, we hebben post-operatief toch reeds zoo dikwijls met stoornissen in de darmcontracties te maken, dat ik niet veel zin heb, nog meer onbekende factoren er bij te voegen.

In de waargenomen gevallen was veelal van een diepe narcose geen sprake en reageerde de patiënt nog op toespreken, dikwijls gedurende den geheelen'ingreep, zonder dat hij eenige uiting van pijn gaf. In andere gevallen was ze zeer diep en bleef ze ook lang aanhouden zonder stoornissen in pols of respiratie. De indruk, dien de methode maakt, is, dat ze zeer eenvoudig is. Opereert men aan het hoofd, waarbij men in staat is de pupilreactie zelf waartenemen, dan behoeft men slechts het bevel aan een oppasser te geven: „spuit nog zooveel in".