is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ankylostomiasis en Krankzinnigheid,

door

Dr. D. L. BOON,

2e geneesheer van het krankzinnigengesticht te Lawang.

Zooals bekend, is ankylostomum duodenale een der meest algemeen verbreide darmparasieten bij de bewoners van vele streken van dezen Archipel, zoo zelfs dat Dr. Kiewiet de Jonge in zijn „Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel" zegt, dat deze worm bij ± 80 % der bevolking van Java voorkomt.

Sedert September 1909 weiden van alle in het Krankzinnigengesticht alhier opgenomen vrouwelijke patienten door mij de faeces onderzocht op parasieteneieren.

In het geheel beschik ik op het oogenblik over aanteekeningen betreffende 89 vrouwelijke inlandsche krankzinnigen, van welke er bij 50, d.i. 56 °/0 in grooter of kleiner hoeveelheid ankylostomuineieren gevonden werden.

Van deze vertoonden verreweg de meesten geen ziekteverschijnselen. die aan de aanwezigheid dezer wormen mochten worden toegeschreven, geen ankylostomiasis.

Slechts 13 konden als lijderessen aan deze ziekte worden beschouwd; zeer belangrijk was de anaemie in 9, minder ernstig in 4 gevallen.

Bij al deze patiënten kon de anaemie aan geen andere lichamelijke oorzaak worden toegeschreven.

Opzettelijk laat ik buiten beschouwing twee lijderessen, die bij belangrijke anaemie ankylostomen herbergden, doch tevens lijdende waren aan andere uitputtende ziekten, de eene chronische malaria, de andere longtuberculose.