is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen daarom niet genoeg aanbevelen de entropionoperatie toe te passen in gevallen van trachoom met verdikte tarsus, ook wanneer er nog geen sprake is van trichiasis of entropion.

Entropion aan het onderooglid trotseert dikwijls onze gewone operaties. Wij beginnen als regel met Gaillardsche sutuur of gewone Snellensclie entropionoperatie met wegname van een stuk kraakbeen, en indien er overvloed van huid is, ook een horizontaal reepje huid. Indien al deze methoden niet helpen, dan gaan wij over tot de radicale methode van Flater nl. het wegsnijden van den geheelen ooglidrand met liaarfollikels. Er moet daarbij zorgvuldig worden opgelet, dat er geen haarfollikel meer overblijft. Hechtingen leggen wij niet aan, de wondranden sluiten vanzelf.

Nogmaals moeten wij met een enkel woord de aandacht vestigen op een menigvuldige oorzaak van follikelbindvliesontsteking, nl. het openblijven der buitenooghoeken. Bij het fixeeren naar rechts en links komt het euvel vooral duidelijker uit. Sinds wij meer op dezen toestand letten, blijkt het nog al veel voor te komen.

Het grootste contingent onzer patienten zijn steeds trachoomlijders.

Conjunctivitis gonorrlioica is betrekkelijk veel voorgekomen. Door voortdurend schoonhouden met'/2— 1 °/o oplossing en om de 2 a 3 uren indruppelen met 10—20 °/0 oplossing van protargol krijgen wij steeds schitterende resultaten. Zelfs in gevallen met dreigende corneaperforatie blijft het succes van protargol niet uit.

In de oogheelkundige handboeken wordt steeds de meening verkondigd, dat aan de conjunctiva tarsi geen follikels worden gevonden. Naar onze ervaring is dit onjuist. Wij zijn zeer vaak in de gelegenheid, follikels waartenemen op het ooglidbindvlies, dikwijls in grooten getale, echter zijn ze door de sterke vergroeiing van het bindvlies met den tarsus