is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeanen. Inlanders. Totaal.

Atjeh. 1 5 6

Bandjermasin. — 5 5

Banjoemas. 4 7 11

Banka. 1 4 5

Bantam. — 3 3

Batavia. 69 63 132

Besoeki. 4 11 15

Billiton. 5 1 6

Celebes. 2 5 7

Cheribon. 1 9 10

Djokjakarta. 2 10 12

Kediri. 6 47 53

Kedoe. — 2 2

Madioen. 2 15 17

Menado. — 16 16

Pasoeroean. 4 10 14

Pekalongan. 2 8 10

Preanger-Reg: 50 47 97

Semarang. 1 1 2

Soerabaja. 10 3 13

Solo. 13 49 62

Sumatra's W. K. 2 14 16

Tapanoeli. 2 2

Totaal. ... 179 337 516

Groepeering der patiënten in Verdeelt men de personen,

de gebruikelijke rubrie- die de gelieele behandeken en naar de plaats ling doormaakten, in de en wijze van infectie. gebruikelijke rubrieken:

A. dolheid, bewezen door het aantoonen der Negri'sche lichaampjes, door overenting, of doordat andere personen of dieren, door hetzelfde dier geïnfecteerd, aan lyssa zijn gestorven;

B. dolheid, geconstateerd uit observatie of sectie door een deskundige;

C. dolheid, te vermoeden uit het verhaal van den patiënt of de omstanders;

en neemt men daarbij tevens in aanmerking de plaats, waar de beet werd toegebracht, dan krijgt men de volgende indeeling: